Rabobank bedankt!

De afgelopen jaren heeft fanfarekorps Ons Genoegen al onderzoek gedaan naar verduurzaming van het verenigingsgebouw. De stijging van de energieprijzen zorgden ervoor dat verduurzamen weer hoog op de agenda kwam te staan. Er is een energieplan gemaakt om de komende jaren te gaan investeren in ons eigen verenigingsgebouw.

Met dank aan een duurzaamheidsbijdrage van de Rabobank kunnen wij enkele plannen gaan verwezenlijken.De Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage is een eenmalige bijdrage ter ere van het 125-jarig bestaan van de Rabobank. De Rabobank heeft ons plan beoordeeld en afgelopen week mocht het bestuur van Ons Genoegen een cheque van maar liefst € 5000.- in ontvangst nemen.

Met het ontvangen geld zullen diverse verduurzamingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Rabobank bedankt voor deze gulle bijdrage.