Fanfarekorps Ons Genoegen kan het best omschreven worden als een ambitieuze, actieve en steeds in ontwikkeling zijnde muziekvereniging.  Een dergelijke vereniging kan tegenwoordig niet meer voortbestaan zonder ondersteuning  uit subsidieregelingen, donateurs en sponsoren. Voor deze laatste groep bestaat binnen de vereniging de voorziening: de “CLUB van 100”. Deze “Club van 100”  is toegankelijk voor bedrijven en particulieren uit Millingen aan de Rijn en omstreken die fanfarekorps Ons Genoegen een warm hart toedragen. Hun bijdragen in de vorm van een  lidmaatschap tot de CLUB VAN 100 betekenen voor de vereniging een grote en onmisbare  financiële steun.
Het doel van de “Club van 100” is het  financieel ondersteunen van de activiteiten van de vereniging. Deze steun komt voornamelijk tot uiting door de aanschaf van nieuwe instrumenten en nieuwe bladmuziek. Ook kunnen eventueel overige noodzakelijke aanschaffingen  gedaan worden uit deze middelen. Toetreding en vervolgens  lidmaatschap tot de “CLUB VAN 100”  bedraagt slechts € 45, – per jaar. Als tegenprestatie voor dit lidmaatschap  doet de vereniging, indien gewenst, iets terug in de vorm van reclame, door bijvoorbeeld het vermelden van de (bedrijf)naam op onze website. Daarnaast worden de leden van de Club van 100 ook uitgenodigd voor de jaarlijkse “Feestavond”.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de “CLUB VAN 100” of bent u wellicht die sponsor die iets speciaals voor de vereniging kan betekenen, kunt u contact opnemen met Michel Kievits (penningmeester@fanfarekorpsonsgenoegen.nl)
 Wij stellen uw deelname bijzonder op prijs.