Het opleidingsorkest van Fanfarekorps Ons Genoegen genaamd: “JOOG”, is de kweekvijver voor het fanfareorkest. JOOG was de afkorting voor Jeugd Orkest Ons Genoegen. Men kan in het opleidingsorkest musiceren als men diploma A of het niveau hiervan heeft. Na het behalen van het HaFaBra-B diploma kan een leerling doorstromen naar het “grote“ orkest. Het opleidngsorkest bestaat sinds 1958. Achtenveertig jaar lang was Jan Heijmink, een lid uit eigen gelederen, dirigent van het opleidingsorkest. Toen heette het nog een jeugdorkest.

In 2008 heeft Boris Janssen het dirigeerstokje overgenomen. Sinds 2016 is Nord Strik de dirigent van JOOG en sinds februari 2017 is Frank van Hassel de dirigent van JOOG. De naam jeugdorkest is langzamerhand veranderd in een opleidingsorkest. In ons orkest zitten naast de jeugdleden ook muzikanten die op latere leeftijd begonnen zijn aan een muziekopleiding en de betekenis van de letters die stond voor de  afkorting van het woordje JOOG is veranderd in:

Jong Oud Ons Genoegen.

Het opleidingsorkest geeft vooral veel plezier in het samen muziek maken en er wordt geleerd wat samen spelen in een orkest inhoudt. Het opleidingsorkest treedt een aantal keren per jaar zelfstandig op. De kracht van het opleidingsorkest ligt niet alleen in het musiceren, maar ook door het organiseren van allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel. Ieder jaar stromen er nieuwe muzikanten in bij het opleidingsorkest, maar stromen er ook weer muzikanten door naar het Fanfareorkest.Vanwege deze in en uitstroom van muzikanten wisselt de bezetting en daarmee het niveau van het opleidingsorkest

Wil je een keer komen luisteren?

Het opleidingsorkest repeteert op vrijdagavond om 19.30 uur.