Dit protocol is opgesteld door fanfarekorps Ons Genoegen om het mogelijk te maken de individuele muzieklessen weer op te starten. Dit protocol hangt ook duidelijk zichtbaar bij de ingang van het verenigingsgebouw en is te vinden op de website. Daarnaast hangen per ruimte duidelijke (hygiëne)instructies.


Dit coronaprotocol beschrijft de maatregelen die genomen worden om het verenigingsgebouw weer veilig in gebruik te kunnen nemen en van start te kunnen met individuele muzieklessen. Bij verdere versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus zal dit protocol weer worden vernieuwd.

Locatie: Verenigingsgebouw:

 • De muzieklessen worden gegeven in het repetitielokaal of in de bestuurskamer op woensdag 17.15 u -18.45 uur /donderdag 15.00 u-18.00 uur/vrijdag 15.45 u-16.45 uur;
 • De slagwerklessen worden gegeven op maandag van 17.15 u-19.15 uur
 • Er mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn. Hierbij geldt dat 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden;
 • Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen;
 • Bij de ingang van het gebouw en in de bestuurskamer zijn: – desinfecterende handzeep/doekjes – papieren handdoekjes– oppervlaktesprays beschikbaar.

Voorbereiding:

 • Ga thuis naar het toilet. Het toiletgebruik in het gebouw is alleen voor docenten;
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de docent opvolgen;
 • Blazers zorgen voor een doekje op de grond om het water uit het instrument op te vangen;
 • Desinfecteer bij binnenkomst van het gebouw je handen;
 • Indien nodig zetten docenten vooraf aan de les spullen klaar.

Muziekles/hygiëne:

 • De leerling houdt zich aan de lestijd. Je mag maximaal 5 minuten voor je les aanwezig zijn en gaat direct na de les weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact;
 • Na het handen wassen bij binnenkomst wacht je in de hal op de aangegeven plaats;
 • De deuren van de lokalen blijven open staan zodat onnodige contactmomenten vermeden worden;
 • Leerlingen en docenten nemen de jas instrumentenkoffer enz. mee naar het leslokaal;
 • Voor alle leerlingen die les op een blaasinstrument hebben geldt dat er tijdens de les extra afstand gehouden moet worden. Voor alle andere instrumenten geldt een afstand van 1,5 meter;
 • De afstand wordt, waar nodig, visueel gemarkeerd;
 • Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar les te komen, dan communiceren zij dat naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles;
 • Na de les reinigt de docent de contactpunten (deurklinken, tafel, muziekstandaard enz.);
 • Het muziekgebouw wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd;
 • Toiletten worden na elke lesdag schoongemaakt.

Algemeen:

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • hoesten
 • benauwdheid
 • koorts.
 • Als iemand in het gezin van de docent/leerling ziek is, blijft diegene ook thuis.

Verantwoordelijkheid:

 • De vereniging is niet verantwoordelijk als het lid ziek wordt;
 • Leden dienen zich te houden aan de regels en aanwijzingen van de coördinator/docenten/bestuursleden;
 • Ons Genoegen doet er alles aan om te zorgen dat de (overheid) richtlijnen kunnen worden nageleefd.
 • Elk lid c.q. ouder/verzorger van een lid is zelf verantwoordelijk voor naleving van de regels