Dit protocol is opgesteld door fanfarekorps Ons Genoegen om het mogelijk te maken de repetitie van de slagwerkgroep weer op te starten. Dit protocol hangt ook duidelijk zichtbaar bij de ingang van het verenigingsgebouw en is te vinden op de website. Daarnaast hangen per ruimte duidelijke (hygiëne)instructies
Dit coronaprotocol beschrijft de maatregelen die genomen worden om het verenigingsgebouw weer veilig in gebruik te kunnen nemen. Bij alle activiteiten worden de regels van Het RIVM nageleefd. Bij verdere versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus zal dit protocol weer worden vernieuwd.

Algemeen:

 • Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand
 • Is een lid verkouden en/of heeft deze andere ziekteverschijnselen, dan dient deze thuis te blijven. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of andere ziekteverschijnselen

Verenigingsgebouw:

 • De slagwerkgroep repeteert iedere maandag van 19.30 u – 21.15 uur;
 • Er is een aangepaste looproute, binnenkomst via de hoofdingang van het verenigingsgebouw aan het Ons Genoegenpad. Iedereen verlaat het gebouw via de nooduitgang onder het zitje;
 • Er zijn geen toeschouwers;
 • Bij de ingang van het gebouw, repetitieruimte en in de bestuurskamer is: – desinfecterende handzeep/doekjes – papieren handdoekjes en oppervlaktesprays beschikbaar.

Hygiëne:

 • Ga thuis naar het toilet, gebruik het toilet in het gebouw zo min mogelijk (na gebruik reinigen);
 • Bij binnenkomst wast iedereen zijn/haar handen met desinfecteringszeep. Deze zal bij de ingang en in de zaal aanwezig zijn;
 • Na elke repetitie worden de contactpunten (deurklinken, stoel, tafel, muziekstandaard, instrumenten enz.) schoongemaakt;
 • Wegwerphandschoenen aan bij klaarzetten van het instrumentarium;
 • Het gebruik van instrumenten en dergelijke wordt tot de directe betrokkenen beperkt;
 • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek;
 • Iedereen speelt zoveel als mogelijk op hetzelfde instrument, en met eigen stokken. Wanneer toch gewisseld moet worden tussen de instrumenten of stokken, moeten ze eerst gedesinfecteerd worden;
 • Het muziekgebouw wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd;
 • Toiletten worden na elke repetitie schoongemaakt;
 • Zowel na het klaarzetten als het opruimen worden de instrumenten en gezamenlijk te gebruiken stokken en toebehoren schoongemaakt.
 • Na afloop reinigen deze personen ook de deurklinken en lichtknoppen;
 • Op de locatie maken we de basisregels die voor iedereen gelden zichtbaar door middel van posters.

Repetitie maatregelen:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de repetitie en ga na afloop direct naar huis;
 • Bij binnenkomst hoofdingang wordt een presentielijst ingevuld door deur-coördinatie;
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar (uitgezonderd gezinsleden) en neemt plaats op de voor hem/haar gemarkeerde plek;
 • Voor de repetities van de slagwerkgroep wordt hiervoor vooraf een plattegrond gedeeld;
 • De slagwerkinstrumenten worden ruim voor aanvang repetitie door maximaal drie leden klaargezet en weer opgeruimd;
 • Neem je eigen lessenaar mee naar de repetitie;
 • De deuren van de zaal blijven waar mogelijk open staan, zodat minder aangeraakt hoeft te worden;
 • Bij de repetitie zijn uitsluitend leden, instructeur/dirigent en het verantwoordelijke bestuurslid of afgevaardigde van het bestuur aanwezig;
 • Er zijn geen toeschouwers;
 • Jassen gaan mee naar de repetitieruimte, de kapstokken worden niet gebruikt;
 • Er is geen pauze, sommige repetitietijden kunnen worden aangepast;
 • De bar is gesloten;
 • Na afloop ga je direct naar huis;
 • Verlaat het gebouw via de nooduitgang onder het zitje.
 • Wekelijks zal er geëvalueerd worden en zal bekeken worden of de maatregelen voldoen of dat hierin aanpassingen noodzakelijk zijn. Op deze manier hopen wij dat we weer op een veilige en verantwoorde manier kunnen repeteren.

Gedurende de repetities is altijd een bestuurslid of een door het bestuur aangewezen persoon aanwezig om de naleving van dit protocol te monitoren en zo nodig nadere aanwijzingen te geven

Verantwoordelijkheid:

 • De vereniging is niet verantwoordelijk als het lid ziek wordt
 • Leden dienen zich te houden aan de regels en aanwijzingen van de coördinator/docenten/bestuursleden
 • Ons Genoegen doet er alles aan om te zorgen dat de (overheid) richtlijnen kunnen worden nageleefd;
 • Elk lid c.q. ouder/verzorger van een lid is zelf verantwoordelijk voor naleving van de regels