Op zaterdag 10 oktober 1896 schrijft schoolmeester J.W. Verhoeven  uit Millingen  (in 1954 werd aan de Rijn toegevoegd)  een brief aan de toenmalig:

“den Edel Achtbaren Raad der Gemeente Millingen”.

Namens het bestuur van de toneelvereniging Ons Genoegen vraagt hij de Millingse vroedschap verlof tot het in gebruik nemen van een der lokalen der O.L. school tot het houden van hare repetities en oefeningen in de muziek.

Mocht den Edel Achtbaren Raad gunstig over dit verzoek beschikken, dan stelt de Vereeniging zich aansprakelijk voor de schade, die door haar mocht worden aangericht.Op donderdag 15 oktober 1896 komt de Millingse Gemeenteraad om half elf in vergadering bijeen.Burgemeester C.G. Reijmers leest het verzoekschrift van toneelvereniging Ons Genoegen voor. De raad gaat zonder discussie akkoord. Op woensdag 18 november 1896 staat er een bericht in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant dat er in Millingen een fanfarekorps is opgericht onder leiding van Meester van de Berg, hoofd der School.

Het eerste openbare optreden van de fanfare was in december 1896. Twaalf muzikanten brachten de mars La Première ten gehore. Weken  lang hebben de muzikanten gezwoegd en gerepeteerd in de openbare school.  Dan is het grote moment aangebroken. Op een koude december  avond in 1896 laat de nieuwe muziekvereniging Ons Genoegen haar klanken voor het eerst horen aan de Millingse bevolking. Trots musiceren de twaalf muzikanten onder leiding van het hoofd der school Meester van de Berg door de straten van Millingen.

Veel mensen zijn warm aangekleed de straat opgegaan om  fanfarekorps Ons Genoegen voor het   eerst te bewonderen.Uniformen hebben ze niet, maar wel fonkelnieuwe instrumenten van de Tilburgse fabriek Kessels. Men had een aantal weken flink gecollecteerd in Millingen en gelukkig was de bevolking destijds goedgeefs voor het nieuwe fanfarekorps.

Het eerste concoursoptreden was in het jaar 1900. In 1925 is er promotie naar de tweede afdeling. In 1927, concours te Wijchen en een promotie naar de eerste afdeling. Het jaar 1935 bracht een succesvol concours te Apeldoorn met promotie naar de afdeling uitmuntendheidMeester Van de Berg blijft met zijn muzikanten flink repeteren De vereniging is weliswaar klein maar zeer hecht. Het eerste concour van 1900 in Zeist is alweer een tijdje geleden en men maakt zich op voor het volgende concour in Zutphen. In 1912 in Zutphen behaalt Ons Genoegen een tweede prijs, De vreugde is ernorm groot want in 1900 behaalde men nog”slechts” een vierde prijs.

In de oorlogsjaren krijgt Ons Genoegen het zwaar. Aan het einde van de oorlog in 1944 wordt het hele dorp geëvacueerd. Verschillende instrumenten verdwijnen (waarschijnlijk voor de oorlogsindustrie) en na de oorlog is, wat er nog over is van het instrumentarium in zeer slechte staat.

Maar met de inspanning van de leden en veel hulp en financiele ondersteuning van de burger bevolking en sponsors  weet Ons Genoegen uit het diepe dal te kruipen en richt men zich fier op de toekomst. Het wordt tijd dat het muzikale peil flink omhoog wordt geschroefd  en er volgen vele repetitie’s, optredens en concoursen.

Tot dat in 1951 op het concours in Klarenbeek de eerste prijs met onderscheiding van de jury word behaald. Ons Genoegen belandt in de Vaandel afdeling van de KNF. Tot op  de dag van vandaag speelt Ons Genoegen in de 1e divisie en men mag gerust zeggen dat Ons Genoegen bij de betere orkesten van Nederland behoort.

Dit alles kunnen wij bereiken door de steun van vele sponsors, de gemeente Millingen aan de Rijn en onze eigen leden.

De volledige historie van Ons Genoegen en ook van Millingen vanaf 1896 is verkrijgbaar in boekvorm. Dit boek is te bestellen via deze site a € 15,-.

Vul het contactformulier in en het boek wordt bij u thuis bezorgd.