De lessen van de individuele leerlingen op een blaasinstrument vinden plaats in het repetitielokaal of in de bestuurskamer van fanfarekorps Ons Genoegen. Bij de individuele lessen houden wij ons aan de regels van het RIVM, deze regels zullen ook in het verenigingsgebouw hangen en zijn te vinden op de website. Daarnaast hanteren wij de volgende afspraken:

 • Is een docent/leerling verkouden en/of heeft deze andere ziekteverschijnselen, dan dient deze thuis te blijven. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of andere ziekteverschijnselen;
 • Indien de gezondheid dit toelaat, zal de les wel digitaal plaatsvinden

Locatie: Verenigingsgebouw:

 • De lessen worden gegeven in het repetitielokaal of in de bestuurskamer op
 • woensdag 17.15 u -18.45 uur /donderdag 15.00 u-18.00 uur/vrijdag 15.45 u-16.45 uur
 • Er mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn. Hierbij geldt dat 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden;
 • Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen;
 • Bij de ingang van het gebouw, repetitieruimte en in de bestuurskamer is: – desinfecterende handzeep/doekjes – papieren handdoekjes en oppervlaktesprays beschikbaar.

Lesmaatregelen en hygiëne:

 • Ga voorafgaand aan de les na bij de leerling (ouders) of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben;
 • Zie erop toe dat iedereen zoveel mogelijk zelf (alleen) naar de les komt en laat ouders niet toe in het verenigingsgebouw;
 • Mochten er zaken besproken moeten worden doe dit dan buiten en houdt 1,5 meter afstand;
 • Bij binnenkomst wast iedereen zijn/haar handen met desinfecteringszeep. Deze zal bij de ingang en in de lesruimtes aanwezig zijn. De docent desinfecteert de handen na elke les;
 • Wijs de leerlingen op de gemarkeerde plaatsten waarin zij plaats kunnen nemen bij aankomst;
 • Leerlingen en docenten nemen de jas en instrumentenkoffer enz. mee naar het leslokaal;
 • Na het vertrek van de vorige leerling geeft de docent aan dat de leerling in het wachtlokaal kan komen.
 • Voor alle leerlingen die les op een blaasinstrument hebben geldt dat er tijdens de les extra afstand gehouden moet worden. Voor alle andere instrumenten geldt een afstand van 1,5 meter;
 • De afstand wordt, waar nodig, visueel gemarkeerd;
 • De deuren van de lokalen blijven waar mogelijk open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden;
 • Blazers nemen hun eigen doekje mee om het water uit het instrument op te vangen.
 • De leerlingen mogen geen gebruik maken van het toilet, de docent wel (bij gebruik toilet schoonmaken);
 • Maak tijdens de lessen geen gebruik van attributen van een ander;
 • Desinfecteer wanneer een wisseling van instrument nodig is én na afloop van de les jouw instrument(en), en eventuele attributen goed;
 • Desinfecteer na de laatste les alle gebruikte materialen en ruim deze op;
 • Desinfecteer ook de lichtknoppen en deurklinken en verlaat hierna het gebouw.