De lessen van de individuele slagwerkleerlingen en repetities vinden plaats in het repetitielokaal of in de bestuurskamer van verenigingsgebouw fanfarekorps Ons Genoegen.

Bij de individuele lessen en repetities houden wij ons aan de regels van het RIVM, deze regels zullen ook in de het verenigingsgebouw hangen en zijn te vinden op de website. Daarnaast hanteren wij de volgende afspraken:

 • Is een docent/instructeur/leerling verkouden en/of heeft deze andere ziekteverschijnselen, dan dient deze thuis te blijven. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of andere ziekteverschijnselen;
 • Indien de gezondheid dit toelaat, zal de les wel digitaal plaatsvinden;

Locatie: Verenigingsgebouw:

 • De lessen worden gegeven in het repetitielokaal of in de bestuurskamer op maandag van 17.15- uur-19.15 uur
 • Er mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn. Hierbij geldt dat 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden;
 • Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen;
 • Bij de ingang van het gebouw, repetitieruimte en in de bestuurskamer is: – desinfecterende handzeep/doekjes – papieren handdoekjes en oppervlaktesprays beschikbaar.

Lesmaatregelen en hygiƫne:

 • Ga voorafgaand aan de les na bij de leerling (ouders) of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben
 • Zie erop toe dat iedereen zoveel mogelijk zelf (alleen) naar de les komt en laat ouders niet toe in het verenigingsgebouw;
 • Mochten er zaken besproken moeten worden doe dit dan buiten en houdt 1,5 meter afstand;
 • Wijs de leerlingen op de gemarkeerde plaatsen waarin zij plaats kunnen nemen bij aankomst.
 • Leerling en docent nemen de jas en instrumentenkoffer enz. mee naar het leslokaal;
 • Na het vertrek van de vorige leerling geeft de docent aan dat de leerling in het wachtlokaal kan komen. Er blijft niets achter in het wachtlokaal;
 • De 1,5 meter afstand wordt, waar nodig, visueel gemarkeerd;
 • De deuren van de lokalen blijven waar mogelijk open staan, zodat minder aangeraakt hoeft te worden;
 • Er mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn. Hierbij geldt dat 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden;
 • Bij binnenkomst wast iedereen zijn/haar handen met desinfecteringszeep. Deze zal bij de ingang en in de lesruimtes aanwezig zijn. De docent desinfecteert de handen na elke les;
 • De leerlingen mogen geen gebruik maken van het toilet, de docent wel (bij gebruik toilet schoonmaken);
 • Desinfecteer wanneer een wisseling van instrument nodig is;
 • Desinfecteer ook de lichtknoppen en deurklinken en verlaat hierna het gebouw.

Repetitiemaatregelen slagwerkgroep

 • Tussen de laatste les en de start van de repetitie zit tenminste 15 minuten;
 • Desinfecteer na de laatste les alle gebruikte instrumenten en toebehoren en ruim deze op in het instrumentenhok of plaats deze, wanneer nodig, in de zaal voor de repetitie van de slagwerkgroep;
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar (uitgezonderd gezinsleden) en neemt plaats op de voor hem/haar gemarkeerde plek. Voor de repetities van de slagwerkgroep wordt hiervoor vooraf een plattegrond gedeeld.